Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

OGŁOSZENIE

13.03.2020r.

OGŁOSZENIE

W związku z zagrożeniem koronawirusem (COVID19) zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,  Wojewody Śląskiego   oraz zarządzenia Starosty Żywieckiego nr 19/2020 z dnia 13 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia szczególnego sposobu organizacji pracy i obsługi klientów w Starostwie Powiatowym w Żywcu oraz niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żywieckiego Kierownik PCPR  w Żywcu

informuje,  że od poniedziałku 16 marca 2020r. sprawy urzędowe klientów
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu

będą załatwiane  w zależności od rodzaju wyłącznie:

a) droga elektroniczną – za pośrednictwem platformy SEKAP lub ePUAP,

b) dostarczenie dokumentów drogą pocztową,

c) w zakresie uzyskania informacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie lub mailowo:

PCPR – tel. 33 861 94 19; 33 861 93 36; e-mail: pcpr_zywiec@op.pl

ZON – tel. 33 861 70 49; e-mail: pzonzywiec@wp.pl

d) w wyjątkowych sytuacjach poprzez telefoniczne umówienie się na wizytę,

a od wtorku poprzez możliwość pozostawienia dokumentów w zamykanej skrzynce umieszczonej w wiatrołapie przy wejściu do Urzędu.

 

Za wyrozumiałość  dziękuję

Monika Cebrat

Kierownik PCPR w Żywcu