Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Nowa legitymacja osoby niepełnosprawnej

29.09.2017r.

NOWE LEGITYMACJE
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
OD 1 WRZEŚNIA 2017r.

W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dniem 1 września 2017 r. zmianie ulega wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.

 

Więcej informacji w zakładce Zespół ds. orzekania -> Legitymacje