Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

28.09.2022r.

Komunikat
dotyczący terminów naboru wniosków
w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

 

Terminy przyjmowania wniosków w Powiecie Żywieckim:

1) I tura: dla zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego), termin naboru wniosków ustala się w okresie

od dnia 15 października do dnia 10 listopada
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji programu;

 

2) II tura: dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku realizacyjnego), oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończeniu terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów, termin drugiej tury naboru wniosków wyznacza się w okresie

od dnia 15 maja do dnia 10 czerwca danego roku.

 

Wzór wniosku oraz szczegóły dotyczące sposobu ich rozpatrywania określają Procedury realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w Powiecie Żywieckim – zasady zbierania i rozpatrywania wniosków prowadzących WTZ w Powiecie Żywieckim zamieszczone na stronie internetowej PCPR w Żywcu.

 

Druk wniosku wraz z załącznikami (PDF 242KB)

Druk wniosku wraz z załącznikami (DOCX 56KB)