Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Nabór na członków Rady

NABÓR NA CZŁONKÓW RADY

Ogłoszenie starosty żywieckiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady ds. Osób niepełnosprawnych w powiecie żywieckim na czteroletnią kadencję w latach 2024-2027

W dniu 3 listopada 2023r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  poz. 7993 zostało opublikowane ogłoszenie Starosty Żywieckiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Żywieckim na czteroletnią kadencję w latach 2024-2027 .

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia Starosty Żywieckiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego jednostki samorządu terytorialnego (gmina i powiat) oraz  organizacje pozarządowe i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu żywieckiego mogą zgłaszać, wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia, po jednym  kandydacie do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Żywcu na czteroletnią kadencję w latach 2024-2027.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 4 grudnia 2023r. na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec, w zaklejonej kopercie opisanej „Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żywcu na czteroletnią kadencję w latach 2024-2027”

https://www.pcpr-zywiec.pl/wp-content/uploads/2023/11/ogloszenie-starosty.pdf

https://www.pcpr-zywiec.pl/wp-content/uploads/2023/11/karta-zgloszenie-do-PSRON.pdf

Zarządzenie nr 70/2023 Starosty Żywieckiego z dnia 23 października 2023r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady     ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Żywieckim na czteroletnią kadencję w latach 2024-2027.Zarządzenie nr 70.2023 Starosty Żywieckiego z dnia 23.10.2023 r.

-lista zgłoszonych kandydatówlista zgłoszonych kandydatów