Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Kontakt

                                                                                                  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
                                                                                                              ul. Ks. Prał. St. Słonki 24
                                                                                                                       34-300 Żywiec
                                                                                                                       Śląskie, Polska
                                                                                                       tel.: 33 861 94 19; 33 861 93 36
                                                                                                       e-mail: sekretariat@pcpr-zywiec.pl    
                                                                                          Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności       
                                                                                                            tel.:  33 861 70 49     
                                                                                                 e-mail: orzekanie@pzon-zywiec.pl

                                                                            Inspektor Ochrony Danych Osobowych :  iodo@marwikpoland.pl

                                                                                                           ePUAP: /PCPRZywiec/skryt