Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Konkursy organizowane przez PCPR w Żywcu

29.01.2021r.   AKTUALIZACJA

     Wyniki konkursów są już dostępne w menu „Rodzina w Centrum”   –> Przejdź

 

21.01.2021r.   AKTUALIZACJA

Na prośbę rodzin zastępczych PCPR w Żywcu przedłuża termin składania prac na:

Konkurs muzyczny – „Mini lista przebojów”,

Konkurs plastyczny o tematyce Planeta przyszłości

do dnia 27.01.2021 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w dniu 29.01.2021 r.

 

08.01.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój Usług Społecznych, w okresie ferii zimowych organizuje dwa konkursy:

 

  • Konkurs muzyczny – „Mini lista przebojów”,
  • Konkurs plastyczny o tematyce „Planeta przyszłości”

 

Ogłoszenie   (*.PDF 47kB)

Regulamin konkursu „Mini lista przebojów”   (*.PDF 194kB)

Regulamin konkursu „Planeta przyszłości”   (*.PDF 201kB)

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych   (*.PDF 35kB)