Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Komputery dla dzieci z pieczy zastępczej

17.07.2020r.

 

492 tys. zł na komputery dla dzieci z rodzin zastępczych

funkcjonujących na terenie Powiatu Żywieckiego

i Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Żywcu

164 komputery przenośne już niedługo trafią do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żywieckiego oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu w ramach działań wspierających i osłaniających w okresie epidemii covid-19.

Realizatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, które na ten cel pozyskało 492 tys. zł. Pracownicy PCPR w czerwcu przeprowadzili rozpoznanie potrzeb wśród  rodzin zastępczych oraz Placówki opiekuńczo – wychowawczej w Żywcu. W oparciu o zebrane potrzeby zostało złożone do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zapotrzebowanie na środki. W dniu 13 lipca 2020r. otrzymaliśmy informację, że środki w kwocie 492 tyś. zł. zostały nam przyznane.

Nowy sprzęt komputerowy trafi do rodzin oraz Placówki jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zostanie on bezpłatnie użyczony na okres do pięciu lat.

Komputery mają służyć wsparciu procesu edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży znajdującej się pod opieką rodzin zastępczych oraz Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Żywcu.

Ponadto pozyskaliśmy również pieniądze  na zakup środków ochronnych dla dzieci z pieczy zastępczej  typu   maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne w kwocie 25 075,00 zł. oraz wyposażenie miejsc do kwarantanny dla dzieci z pieczy zastępczej w kwocie 30 000,00 zł.

 

Monika Cebrat – Kierownik PCPR w Żywcu