Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Kadra PCPR

Kadra PCPR

KIEROWNIK PCPR

mgr Monika Cebrat

ZASTĘPCA KIEROWNIKA PCPR

mgr Agata Lach

KSIĘGOWOŚĆ

mgr Anna Niedoba-Górny – główny księgowy

mgr Ewa Kalamus – główny specjalista

mgr Lucyna Bugaj – specjalista ds. księgowych

 SPRZĘT REHABILITACYJNY, ŚRODKI POMOCNICZE

Ewelina Urbaniec – starszy inspektor

RODZINY ZASTĘPCZE,  PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE RODZIN ZASTĘPCZYCH I RODZICE BIOLOGICZNI DZIECI UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH

mgr Teresa Wróbel – starszy pracownik socjalny

mgr Ewelina Gołek – koordynator i specjalista ds. rodziny

mgr Natalia Harędzińska – specjalista pracy socjalnej

mgr Joanna Juraszek – pracownik socjalny, Doradca ds. osób niepełnosprawnych

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE,  PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE TYCH PLACÓWEK I RODZICE BIOLOGICZNI DZIECI UMIESZCZONYCH W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH

mgr Joanna Lubos  –   specjalista pracy socjalnej

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO

mgr Paulina Gorczyca  – psycholog

mgr Dominika Walicka – psycholog

mgr Marta Samsel  – główny specjalista

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

mgr Joanna Juraszek – pracownik socjalny, Doradca ds. osób niepełnosprawnych

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

mgr Katarzyna Urbaniec   – inspektor

mgr Ewelina Raczek – specjalista

mgr Anna Czerwińska – pedagog

TURNUSY REHABILITACYJNE

mgr inż. Joanna Paleczna – inspektor

INFORMATYK

inż. Michał Gruszka


ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Adam Szyma – sekretarz zespołu

mgr Katarzyna Cebrat – Raczek – inspektor

mgr Monika Nowak – inspektor

mgr inż. Patrycja Przetak – referent