Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Kadra PCPR

KIEROWNIK PCPR

mgr Monika Cebrat

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA PCPR

mgr Agnieszka Szczepanik

 

SEKRETARIAT

mgr Dorota Mąka – starszy referent

Magdalena Czerwieniec-Gajewska – referent

 

KSIĘGOWOŚĆ

mgr Anna Niedoba-Górny – główny księgowy

mgr Ewa Kalamus – główny specjalista

mgr Lucyna Bugaj – główny specjalista ds. księgowych

mgr Ewelina Raczek – specjalista

 

SPRZĘT REHABILITACYJNY, ŚRODKI POMOCNICZE I PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

Ewelina Urbaniec – starszy inspektor

 

RODZINY ZASTĘPCZE, PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE RODZIN ZASTĘPCZYCH
I RODZICE BIOLOGICZNI DZIECI UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH

mgr Teresa Wróbel – starszy pracownik socjalny

mgr Natalia Harędzińska – główny specjalista

mgr Joanna Lubos – specjalista pracy socjalnej

mgr Joanna Rozumek – pracownik socjalny

 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

mgr Joanna Lubos – specjalista pracy socjalnej

 

KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

mgr Ewelina Gołek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Renata Ciasnocha – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Anna Szatanik – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Patrycja Kastelik-Małolepszy – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO

mgr Paulina Gorczyca –psycholog

mgr Dominka Fiedor — psycholog

 

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

mgr Joanna Rozumek – pracownik socjalny

 

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU, WTZ, SPORT KULTURA TURYSTYKA I REKREACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TURNUSY REHABILITACYJNE

mgr Anna Czerwińska – pedagog

mgr inż. Joanna Paleczna – główny specjalista ds. księgowych PFRON

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

mgr Marta Samsel – główny specjalista

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH, POWIATOWE PROGRAMY, PROGRAM – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

dr Iwona Kłóska – konsultant-organizator usług społecznych

 

POWIATOWY ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Adam Szyma – sekretarz PZdsOON

mgr Katarzyna Cebrat-Raczek – inspektor

mgr Monika Nowak – inspektor

mgr inż. Patrycja Przetak – referent