Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Kadra PCPR

KIEROWNIK PCPR

mgr Monika Cebrat

ZASTĘPCA KIEROWNIKA 

mgr Agnieszka Szczepanik

SEKRETARIAT 

mgr  Dorota Mąka – pomoc administracyjna  

 Magdalena Czerwieniec-Gajewska – pomoc administracyjna 

KSIĘGOWOŚĆ  

mgr Anna Niedoba-Górny – główny księgowy

mgr Ewa Kalamus – główny specjalista

mgr Lucyna Bugaj – specjalista ds. księgowych 

                              mgr Ewelina Raczek – specjalista                             

 SPRZĘT REHABILITACYJNY, ŚRODKI POMOCNICZE I PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE  

Ewelina Urbaniec – starszy inspektor 

RODZINY ZASTĘPCZE,  PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE RODZIN ZASTĘPCZYCH I RODZICE BIOLOGICZNI DZIECI UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH

mgr Teresa Wróbel – starszy pracownik socjalny

mgr Natalia Harędzińska – główny specjalista 

mgr Joanna Lubos – specjalista pracy socjalnej 

mgr Joanna Rozumek – pracownik socjalny 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE 

mgr Joanna Lubos  –   specjalista pracy socjalnej

KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

mgr Ewelina Gołek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Renata Ciasnocha – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

mgr Anna Szatanik – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

mgr Patrycja Kastelik-Małolepszy – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO

mgr Paulina Gorczyca  – psycholog

mgr Dominika Fiedor – psycholog

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

mgr Joanna Rozumek – pracownik socjalny 

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU, WTZ, SPORT KULTURA TURYSTYKA
I REKREACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TURNUSY REHABILITACYJNE 

mgr Anna Czerwińska – pedagog

 mgr inż Joanna Paleczna – inspektor 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ 

mgr Marta Samsel 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH, POWIATOWE PROGRAMY, PROGRAM – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

dr Iwona Kłóska – konsultant-organizator usług społecznych

POWIATOWY ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Adam Szyma – sekretarz PZdsOON 

mgr Katarzyna Cebrat – Raczek – inspektor

mgr Monika Nowak – inspektor

mgr inż. Patrycja Przetak – referent