Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Informacje dla uchodźców z Ukrainy

28.02.2022r.

  1. Adres punktu recepcyjnego
  2. Legalizacja pobytu
  3. Kompleksowe informacje na temat wjazdu do Polski, punktów recepcyjnych oraz legalizacji pobytu. Informacje dostępne są w 4 językach – polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim
  4. https://pomagamukrainie.gov.pl/ – pod tym adresem rząd uruchomił specjalną stronę, której celem jest koordynacja pomocy humanitarnej. Za jej pośrednictwem mogą zgłaszać się i obywatele Ukrainy potrzebujący pomocy, i osoby chcące jej udzielić. Wesprzeć Ukraińców mogą zarówno jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Formy pomocy są różne – można udzielić np. wsparcia materialnego, finansowego czy zaoferować obywatelom Ukrainy schronienie lub zatrudnienie.
  5. Punkt informacyjno-doradczy na katowickim dworcu. W holu dworca PKP w Katowicach działa punkt informacyjno-doradczy dla obywateli Ukrainy. Wysiadający z pociągu uchodźcy mogą w nim od razu otrzymać sprawdzoną i rzetelną informację dotyczącą legalizacji swojego pobytu w naszym kraju. Punkt działa codziennie, także w weekendy, w godzinach od 8.00 do 22.00. Obsługują go pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wolontariusze, a obsługa prowadzona jest w języku ukraińskim.
  6. Bezpłatne przejazdy pociągami dla obywateli Ukrainy. Do 25.03.2022 roku obywatele Ukrainy mogą podróżować bezpłatnie w klasie 2 w wagonach z miejscami do siedzenia pociągów TLK i IC. Przejazdy te odbywają się na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie. Osoby te mogą pobierać nieodpłatne rezerwacje, a w przypadku ich braku mogą podróżować bez rezerwacji miejsca. Jeżeli obywatel Ukrainy zakupił już bilet, to może go zwrócić lub wymienić na nieodpłatną rezerwację miejsca. Darmowe przejazdy dla obywateli Ukrainy wprowadziły też Koleje Śląskie. W tym przypadku również podróż pociągami odbywać się może na podstawie paszportu lub dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.
  7. Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy. Osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców/urzędach wojewódzkich/placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia. Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.
  8. Zakwaterowanie na terenie Powiatu Żywieckiego. Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że na terenie powiatu żywieckiego istnieje możliwość zakwaterowania osób uciekających przez konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Decyzję o możliwości zakwaterowania każdorazowo podejmuje Wojewoda Śląski. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 20 77 101