Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Informacja o naborze wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że od 1 do 30 listopada 2023r.  będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu    w zakładce: Pomoc Osobom Niepełnosprawnym > Dofinansowania z PFRON > Sport, kultura turystyka i rekreacja.