Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Dane teleadresowe instytucji

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ŻYWCU
34-300 Żywiec ul. Ks. Prał. St. Słonki 24
telefon 33 861 93 36, 33 861 94 19 email: sekretariat@pcpr-zywiec.pl

 

PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE SCHRONIENIE OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY DOMOWEJ

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 44-300,  Wodzisław Śląski ul. Wałowa 30
telefon 324556032 email: kancelaria@psow-wodzislaw.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”     
41-605  Świętochłowice ul. Zubrzyckiego 36
telefon 323452165, 509398668  email: przystan@sow-swietochlowice.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie            
41-500  Chorzów ulica 3 Maja 4/U4                        
telefon 323452810 email: sowopr.chorzow@gmail.com

 

ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ Z TERENU POWIATU ŻYWIECKIEGO

Zespół Interdyscyplinarny w Czernichowie
34-311 Czernichów ul. Strażacka 6/7
telefon 33 866 13 38

Zespół Interdyscyplinarny w Gilowicach
34-322 Gilowice ulica Strażacka 2
telefon 33 865 35 56

Zespół Interdyscyplinarny w Jeleśni
34-340 Jeleśnia ulica Plebańska 5
telefon 33 861 95 75

Zespół Interdyscyplinarny w Koszarawie
34-332 Koszarawa 17
telefon 33 863 94 13

Zespół Interdyscyplinarny w Lipowej
34-324 Lipowa ulica Wiejska 40
telefon 33 867 13 29

Zespół Interdyscyplinarny w Łękawicy
34-321 Łękawica ulica Żywiecka 52
telefon 33 862 25 77

Zespół Interdyscyplinarny w Łodygowicach
34-325 Łodygowice ulica Królowej Jadwigi 6
telefon 33 863 18 54

Zespół Interdyscyplinarny w Milówce
34-360 Milówka ulica Jana Kazimierza 121
telefon 33 863 77 67

Zespół Interdyscyplinarny w Rajczy
34-370 Rajcza ulica Górska 1
telefon: 33 864 31 55

Zespół Interdyscyplinarny w Radziechowach-Wieprzu
34-381 Radziechowy, Wieprz 700
telefon 33 867 66 15

Zespół Interdyscyplinarny w Ślemieniu
34-323 Ślemień, Las ulica Zakopiańska 59
telefon 33 865 46 47

Zespół Interdyscyplinarny w Świnnej
34-331 Pewel Mała ulica Jana Pawła II 68
telefon: 33 863 80 03

Zespół Interdyscyplinarny w Ujsołach
34-371 Ujsoły ulica Gminna 1
telefon 33 864 73 50

Zespół Interdyscyplinarny w Węgierskiej Górce
34-350 Węgierska Górka ulica Zielona 43
telefon: 33 860 97 60

JEDNOSTKI POLICJI Z TERENU POWIATU ŻYWIECKIEGO

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
34-300 Żywiec Aleja Piłsudskiego 52
telefon 47 85 722 00 e-mail: komendant@zywiec.ka.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Gilowicach 
34-300 Żywiec Aleja Piłsudskiego 52
telefon 47 85 729 10 e-mail: gilowice@zywiec.ka.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Jeleśni  
34-340 Jeleśnia ulica Jana Kazimierza 79
telefon 47 85 728 10 e-mail: jelesnia@zywiec.ka.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Łodygowicach  
34-325 Łodygowice ulica Żywiecka 160
telefon 47 85 725 10 e-mail: lodygowice@zywiec.ka.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Węgierskiej Górce  
34-350 Węgierska Górka ulica Zielona 43D
telefon 47 85 726 10 e-mail: wegierska-gorka@zywiec.ka.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Rajczy  
34-370 Rajcza  ulica Górska 3
telefon 47 85 727 10 e-mail: rajcza@zywiec.ka.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Milówce  
34-360 Milówka ulica Dworcowa 29a
telefon 47 85 723 90 e-mail: milowka@zywiec.ka.policja.gov.pl