Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Kategoria: Bez kategorii

Informator dla osób z niepełnosprawnością 2023

„Informator…” powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zebraliśmy w nim najważniejsze informacje, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnością. pisaliśmy m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnienia pracownicze Informator dla osób z niepełnosprawnością (PDF 1,4MB)

Dzień Osób z Niepełnosprawnością

27 września 2023 r. w godzinach 11.00 -14.00 zapraszamy do siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żywcu ul. Kopernika 77 do skorzystania z porad indywidualnych na stanowiskach informacyjnych: Dzień Osób z Niepełnosprawnością Budzimy zrozumienie (PDF 650KB)

Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W dniu 16 sierpnia 2023r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu znalazło się na liście podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki finansowe Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację usługi asystencji…
Dowiedz się więcej

Informacja

W dniach 17-18 sierpnia 2023r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu czynne będą od 7:00 do 13:00.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Żywieckim na lata 2023-2027.   Ogłoszenie (PDF 411KB) Zarządzenie nr 49/2023 Starosty Żywieckiego z dnia 3 lipiec 2023r. (PDF 520KB)  Powiatowy program przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023 – 2027 (PDF 865KB) Formularz konsulatcyjny (DOCX 17KB) Wyniki…
Dowiedz się więcej

Życzenia

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka są środowiskami, w których dzieci pozbawione opieki rodziców otrzymują wsparcie i zaspokojenie wszystkich życiowych potrzeb. Czują się tu potrzebne i kochane, uczą się budowania bliskich, ciepłych relacji z innymi i dojrzewają do dorosłości. Rodzicielstwo zastępcze to wyjątkowa misja. Jej istotą jest odpowiedzialność za los najmłodszych i obowiązek przygotowania ich…
Dowiedz się więcej

Wystartowała XXII edycja Stypendiów Pomostowych

Wystartowała XXII edycja Stypendiów Pomostowych na maturzystów czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów     Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2023, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 400 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium…
Dowiedz się więcej

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił pierwszy nabór wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaprasza od 1 maja 2023 roku.: jednostki samorządu terytorialnego tzn. gminy, powiaty i województwa w rozumieniu Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,…
Dowiedz się więcej

PROGRAM PILOTAŻOWY ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM TRAUMY ORAZ ICH RODZIN

Centrum Terapii i Wspierania Rodziny „Nadzieja” w Bielsku-Białej znalazło się wśród 18 ośrodków w Polsce realizujących, w ramach kontraktu z NFZ,  Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin. Z różnych form specjalistycznej pomocy, w tym konsultacji diagnostycznych, porad psychologicznych, sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą mogą…
Dowiedz się więcej

Działalność Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego

W ramach działalności Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego pełnoletni mieszkańcy powiatu żywieckiego uzyskują bezpłatny dostęp do: konsultacji i leczenia psychiatrycznego, diagnostyki i pomocy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, pomocy doraźnej w ramach całodobowej Izby Przyjęć, leczenia środowiskowego w domu Pacjenta Czytaj cały artykuł (PDF 553KB)