Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Ankieta diagnozująca

02.11.2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Ankieta diagnozująca „on-line”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu zamierza przystąpić do realizacji kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Niezwykle istotnym jest dla nas przygotowanie oferty, która zaspokoi potrzeby wszystkich osób wymagających wsparcia w postaci usług asystencji osobistej.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Powiatu Żywieckiego o wypełnienie krótkiej ankiety diagnozującej (wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 2 -3 minuty). Państwa pomoc pozwoli na precyzyjne rozpoznanie skali zapotrzebowania na usługi asystenckie wśród mieszkańców Powiatu Żywieckiego

ANKIETA DIAGNOZUJĄCA – POTENCJALNY ASYSTENT

ANKIETA DIAGNOZUJĄCA – UCZESTNIK