Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Aktywny samorząd 2021 r.

24.02.2021r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
realizowany w Powiecie Żywieckim w 2021 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że rozpoczyna
realizację programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku

 

Celem główny programu – jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program realizowany jest w dwóch modułach:

– moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych

-> Program Aktywny Samorząd 2021 – moduł I

 

– moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym osobom niepełnosprawnym.

-> Program Aktywny Samorząd 2021 – moduł II