Aktualności - PCPR w Żywcu

Aktualności

„Aktywny samorząd” - Termin naboru wniosków w 2015 roku

Żywiec, dn. 31.07.2015r.

logo PFRON 2011 r

 
Termin naboru wniosków w 2015 roku
moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
 
    
 
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR dostępne są druki wniosków dotyczące modułu I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
 
     Termin naboru wniosków w 2015 roku dotyczący modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową został ustalony :
 
 
od dnia 3 sierpnia 2015r. do dnia 30 sierpnia 2015r.,

 

Czytaj więcej: „Aktywny samorząd” - Termin naboru wniosków w 2015 roku

Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna "Żyć z afazją"

Żywiec, dn. 28.07.2015r.

Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami" prowadzi od stycznia 2015 roku  Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną "Żyć z afazją" dla osób z afazją i ich opiekunów. Możliwa jest porada prawna, pomoc psychologiczna i wsparcie neurologopedy przez telefon lub w siedzibie fundacji.

Działanie poradni jest współfinansowane przez PFRON.

 

Czytaj więcej: Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna "Żyć z afazją"

DOPALACZE Gdzie szukać pomocy?

Żywiec, dn. 22.07.2015r.

DOPALACZE Gdzie szukać pomocy ?

 

Bezpłatna infolinia

8 0 0  -  0 6 0  -  8 0 0

 

Pod tym numerem telefonu możesz:

  • uzyskać informacje o negatywnych skutkach zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia spowodowanych przez nie zatruć,

  • porozmawiać ze specjalistami - jeśli masz podejrzenie, że twoje dziecko zażywa dopalacze,

  • przekazać informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi substancjami.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

XXI Edycja Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych

Żywiec, dn. 10.07.2015r.

 

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU XXI EDYCJI PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że w dniu 17.07.2015r. tj. Piątek o godz. 17 :00 w siedzibie tut. Centrum będzie miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach XXI edycji Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
 
    Celem głównym Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników i zakończenie przemocy w rodzinie.
 
    Program prowadzony będzie zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, Zaleceniami dotyczącymi realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa śląskiego oraz Powiatowym Programem Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

 

Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne

Żywiec, dn. 02.07.2015r.

Zadzwoń po pomoc!

 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prowadzi od trzech lat telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli np. uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu, objadania się, seksoholizm, pracoholizm, zakupoholizm.

Do kogo skierowana jest oferta telefonu? Do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

 

Czytaj więcej: Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne

"Aktywny Samorząd" Moduł II - zmiana terminu naboru wniosków

Żywiec, dn. 23.06.2015r.

 

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje o zmianie terminu naboru wniosków na semestr zimowy 2015 / 2016 dotyczących modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

 

           Szczegóły w zakładce "Pomoc Osobom Niepełnosprawnym --> Program Aktywny Samorząd 2015 - moduł II" oraz w Zarządzeniu Nr 12/2015 Kierownika PCPR w Żywcu (PDF, 177 kb)

 

Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy - szkolenia

Żywiec, dn. 25.03.2015r.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu
i maju 2015 r. organizuje cykl szkoleń pn. Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy.
 
Szkolenia adresowane są do przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatów i gmin - osób odpowiedzialnych za politykę kadrową w urzędach, rekrutację oraz wykonywanie czynności kadrowo-księgowych związanych
z uprawnieniami pracowniczymi osób niepełnosprawnych, a także rozliczeniami wpłat i zwolnień z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Szkolenie poprowadzą pracownicy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Szkolenia będą odbywać się w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23. Dodatkowe informacje dotyczące organizacji szkoleń znaleźć można na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.gov.pl w zakładce SZKOLENIA 2015

Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (PDF, 63kb)

Informacje dodatkowe (PDF, 294kb)

Program szkolenia (PDF, 189kb)

Formularz zgłoszeniowy (PDF, 71kb)

 

Informacja o dofinansowaniu do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

 Żywiec, dn. 10.03.2015r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuję, że w związku z ograniczoną wysokością środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2015, dofinansowaniem do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych zostaną objęte tylko dzieci
i młodzież niepełnosprawna oraz ich opiekunowie.

 

Zawieszona działalność grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych

Żywiec, dn. 20.02.2015r.

Informujemy, że od lutego 2015 r. zostaje zawieszona działalność grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych do czasu zebrania wymaganej liczby uczestników.

Zgodnie z wymogami pracy z uwzględnieniem procesu grupowego minimalna liczebność grupy wsparcia kształtuje się od 8 do 12 osób.

 

Aktywny samorząd 2015r. - nabór wniosków - moduł II

logo państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Żywiec, dn. 20.02.2015r.

 

 

 

Terminy naboru wniosków w 2015 roku

moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 
             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR dostępne są druki wniosków dotyczące modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
 
Terminy naboru wniosków w 2015 roku dotyczące modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” : 

1) semestr letni 2014/2015 – termin naboru: od dnia 2 marca 2015r. do dnia 30 marca 2015r.,

2) semestr zimowy 2015/2016 – termin naboru : od dnia 1 września 2015r. do dnia 30 sierpnia 2015r.  

 

UWAGA!!

Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, należy złożyć do samorządu powiatowego ( w przypadku Powiatu Żywieckiego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 ) właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Przez miejsce zamieszkania – należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

Informacja o terminie ważności kart parkingowych

Żywiec, dn. 18.11.2014r.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015r.

Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

Żywiec, dn. 19.09.2014r.

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Szkolenia dla kandytatów na rodziny zastępcze - 4.10.2014

Żywiec, dn. 16.09.2014

Informujemy, że w dniu 4 października 2014r. rozpoczynają się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Osoby zainteresowane bliższymi informacjami prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Teresa Wróbel lub Joanna Lubos pod numerem telefonu 33 861 93 36 lub 33 861 94 19, 723 749 191 lub 723 749 263.

 

Zmiany siedzib Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żywcu

Żywiec, dn. 31.03.2014r.

I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą siedzib Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żywcu ponownie informuję o nowej lokalizacji Wydziałów.

Czytaj więcej: Zmiany siedzib Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żywcu

Rusza VII edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star!

Żywiec, dn. 18.03.2014r.

Szczegóły na stronie internetowej Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Nabór uczestników - STOP WYKLUCZENIU

Żywiec, dn. 02.01.2014r.

Uwaga od dnia 2 stycznia 2014r. trwa nabór nowych uczestników do projektu systemowego STOP WYKLUCZENIU - Aktywni Świadomi Samodzielni na lata 2014 - 2015. Wypełnione ankiety należy składać w tutejszym Centrum. Ilość miejsc ograniczona.

ANKIETA REKRUTACYJNA (plik PDF 208 KB)

Więcej artykułów…

  1. Tłumacz języka migowego