Aktualności - PCPR w Żywcu

Aktualności

Informacja w sprawie podziału środków PFRON w 2017r.

logo PFRON24.02.2017r.

     W załączeniu uchwała nr 637/17/V Zarządu Powiatu w Żywcu z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane w Powiecie Żywieckim w 2017 roku.

Uchwała (PDF, 332 kB)

     

Turnusy rehabilitacyjne

22.02.2017r.  logo PFRON

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że ze względu na znaczny niedobór środków otrzymanych z PFRON, dofinansowaniem uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2017 roku postanowniono objąć osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16 - 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Dofinansowaniem objęto także osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, niekorzystające z dofinansowania w ostatnich 4 latach oraz nieobjęte opieką instytucjonalną.

Wnioski osób wymienionych powyżej należy składać od dnia 01.03.2017r. w siedzibie PCPR w Żywcu, ul. Ks. Prał. St. Słonki 24, pokój nr 1, osobiście lub drogą pocztową do wyczerpania środków z PFRON.

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (PDF, 38 kb)

 

Załączniki do wniosku:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (PDF, 282 kb)

2. Oświadczenie o pobieraniu nauki (dotyczy tylko osób uczących się do 24 roku życia) (PDF, 133 kb)

3. Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu)

4. Kopia aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu)

5. Kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – dotyczy opiekunów prawnych lub pełnomocnictwo (oryginał do wglądu)

 

Aktywny samorząd 2017r. - moduł II

logo PFRON

Terminy naboru wniosków w 2017 roku

moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia

na poziomie wyższym,

w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR dostępne są druki wniosków dotyczące modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Terminy naboru wniosków w 2017 roku dotyczące modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” :

 

1) semestr letni 2016/2017 – termin naboru:

                                           od dnia 1 marca 2017r. do dnia 30 marca 2017r.,

2) semestr zimowy 2017/2018 – termin naboru :

                                            od dnia 11 września 2017r. do dnia 10 października 2017r.  

 

Więcej szczegółów w zakładce -> Pomoc Osobom Niepełnosprawnym -> Program Aktywny Samorząd 2017 - moduł II

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

21.12.2016r.

logo

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Żywieckiego w 2017 roku z zakresu wdrażania usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w związku z działaniami projektu „Razem w lepszą Przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020.

W dniu 19 grudnia 2016r. Zarząd Powiatu w Żywcu podjął uchwałę nr 581/16/V w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żywieckiego w 2017 roku z zakresu wdrażania usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w związku z działaniami projektu „Razem w lepszą Przyszłość”, współfinansowanego przez unię europejską z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił przyznać dotację na w/w zadanie Żywieckiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Żywcu w kwocie 304 050,00 zł.

 

Wyrównywanie różnic między regionami III na 2017 rok

06.12.2016r.

PROGRAM logo PFRON 2011 r
“WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”
                        NA 2017 ROK
                        

                                                finansowany ze środków
            Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Informuje się, że Powiat Żywiecki przystąpi do realizacji „ Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w 2017 roku.

 

Czytaj więcej

 

Uwaga! Oszuści sprzedają alkomaty

18.07.2016r.     alkomat

   

     Nawiązując do pisma Pani Magdaleny Kłosińskiej Dyrektora Biura Promocji
i Mediów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr BPM.I.064.18.2016.MB z 12 lipca 2016 r. uprzejmie informujemy, że w ostatnim czasie pojawiają się incydenty związane z podawaniem się za pracownika Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i oferowaniem zakupu alkomatów m.in. urzędom gmin, miast,
czy ośrodkom pomocy społecznej.

 

Czytaj więcej: Uwaga! Oszuści sprzedają alkomaty

Nowy numer faxu

07.07.2016r.     fax

   

     Informujemy, iż uległ zmianie numer faxu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu. Nowy numer to 33 863 19 83.

 

Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne

Żywiec, dn. 30.06.2016r.Telefon zaufania

Zadzwoń po pomoc!

 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od kwietnia 2012r. prowadzi

Telefon Zaufania dla osób Uzależnionych Behawioralnie 801 889 880 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Ważne jest, aby upowszechniać informację o istnieniu Telefonu zaufania 801 889 880. Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków):

v  uzależnienie od hazardu 

v  uzależnienie od Internetu, komputera, gier 

v  uzależnienie od objadania się, zakupów 

v  uzależnienie od seksu, pracy 

Niejednokrotnie zdarza się, że uzależnienia behawioralne dotyczą dzieci oraz młodzieży. W związku z tym chcielibyśmy, aby informacja dotycząca działalności telefonu trafiła do rodziców, którzy być może potrzebują wsparcia w tym zakresie.

Ulotka (IMG, 799 kb)

Notka prasowa (DOC, 48 kb)

 

Czytaj więcej: Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne

Programy dla dzieci i młodzieży z instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej

06.05.2016r.logo Nasz Dom  

Towarzystwo Nasz Dom Zachęca do 2 kolejnych inicjatyw na rzecz dzieci:

1. Konkurs artystyczny dla dzieci z pieczy zastępczej.

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 13 do 18 lat z pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej.

Dla zwycięzców Konkursu przewidzieliśmy bardzo atrakcyjne nagrody! Nagrodą główną jest udział w plenerowych warsztatach plastycznych prowadzonych przez profesjonalnych artystów w malowniczym miejscu!

Prace plastyczne należy nadsyłać do 15 maja  br. na adres: Towarzystwo Nasz Dom, Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa.    

Informacje o konkursie na: http://towarzystwonaszdom.pl/moje-marzenia/

 

2. Kierunek Samodzielność - projekt, realizowany we współpracy z DPD Polska, skierowany  do młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zdolni uczniowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do  kursów pomagających  zrealizować plany zawodowe.

Wychowankowie mogą składać aplikacje do programu „Kierunek samodzielność”. Najciekawsze i najlepiej umotywowane zgłoszenia, poparte pozytywną oceną ze strony wychowawców, zostaną nagrodzone kursami zawodowymi, które pomogą młodym, ambitnym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lepiej wystartować w dorosłe życie.

Informacje o konkursie na: http://towarzystwonaszdom.pl/kierunek-samodzielnosc/

Sport, Kultura, Turystyka, Rekreacja

31.03.2016r.  logo PFRON

     Przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji na rok 2016    zobacz podział (PDF, 95 kb)

 

Program Rodzina 500+

30.03.2016r. 

KOMUNIKAT

DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA
Z TERENU POWIATU ŻYWIECKIEGO

 rodzina 500 grafika2 midi

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016r. rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z terenu Powiatu Żywieckiego mogą składać wnioski o wypłatę dodatku wychowawczego, o którym mowa wart. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Aktualny druk wniosku dostępny jest do pobrania w zakładce "Program Rodzina 500+" oraz w siedzibie PCPR w Żywcu.

Wnioski należy składać w siedzibie PCPR w Żywcu.

 

Informacja dotycząca wysokości środków PFRON w 2016 roku

22.03.2016r.  logo PFRON 2011 r

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że uchwałą Rady Powiatu w Żywcu z dnia 21 marca 2016r., zostały określone zadania, które będą realizowane w Powiecie Żywieckim na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku ze środków PFRON. Wysokość środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań wynosi 2 601 009,00 zł z czego  kwota:

-       1 615 596,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Gilowicach,

-       200 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Żywcu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym,

 -      785 413,00 przeznaczona jest na realizację zadań bieżących wymienionych poniżej: 

 

Czytaj więcej: Informacja dotycząca wysokości środków PFRON w 2016 roku

Fundacja rozda bezpłatnie świeże jabłka

21.01.2016r.logo Fundacji Akademia Mistrzow

    Fundacja Akademia Mistrzów rozda bezpłatnie bardzo duże ilości jabłek. Zapraszamy złobki, szpitale, domy dziecka, przedszkola, fundacje, stowarzyszenia itp. organizacje oraz osoby fizyczne będące w trudnej sytuacji życiowej, po odbiór do magazynu Fundacji w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry (CH Gwarek, za halą Pre Media).

 

www.fundacjaakademiamistrzow.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 790247795

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

05.01.2016r.porady prawne

    Informujemy o uruchomieniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Zobacz szczegóły

 

Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

08.12.2015r.Niebieska linia

infolinia

801 120 002

Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 22.00,

w niedzielę i święta w godz. 8.00 - 16.00.

W środy w godz. 18.00 - 22.00 dyżurują prawnicy,

w pozostałe dni - konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Zobacz plakat : Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Prośba o pomoc

16.11.2015r.

 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu prosi o kontakt osoby, które chciałyby pomóc w zebraniu niezbędnego wyposażenia mieszkania dla matki z trójką małoletnich dzieci. Niezbędne są meble i sprzęt kuchenny, łóżko, łóżeczko oraz meble pokojowe.

    Osoby zainteresowane bezpłatnym przekazaniem w/w sprzętów prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikiem socjalnym - Panią Natalią Harędzińską od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 - 15.00 (tel. 33 861 93 36, 33 861 94 19).

Za okazane wsparcie z góry dziękujemy !

 

Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych

13.11.2015r.placowka o w

 

     Organizacje pozarządowe zainteresowane prowadzeniem placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego, prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

 

Oferta pracy w posiedzeniach składu orzekającego

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu poszukuje lekarzy o specjalności:

  • psychiatra,
  • neurolog,
  • okulista,
  • kardiolog,
  • ortopeda,
  • laryngolog

do pracy w posiedzeniach składu orzekającego w celu wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

  1. prawo wykonywania zawodu lekarza,
  2. specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin wymienionych mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przewodniczącą Zespołu Panią Moniką Cebrat

pod numerem telefonu (33) 861 94 19 lub 512 072 878.

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Pomoc dla osób, które straciły kogoś bliskiego

28.10.2015r.logo nagle sami

 

Szanowni Państwo,

 

     Fundacja Nagle Sami jest organizacją pozarządową, która powstała w 2011 roku. Naszą misją jest wspieranie osób, które straciły kogoś bliskiego. Pragniemy przywracać nadzieję i towarzyszyć w przechodzeniu przez proces żałoby.

     Co roku w Polsce ponad 200 000 rodzin traci bliską osobę. Profesionalna pomoc psychologa jest potrzebna wtedy, gdy osoba w  żałobie nie ma z kim dzielić swoich myśli i uczuć, czuje się samotna, czy też nie może pogodzić się ze stratą. Przeżycie żałoby wymaga czasu i dopuszczenia wielu intensywnych emocji - my staramy się towarzyszyć w tym procesie.

 

Czytaj więcej: Pomoc dla osób, które straciły kogoś bliskiego

strzałka do góry