Aktualności - PCPR w Żywcu

Aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

21.12.2016r.

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU ŻYWIECKIEGO W 2017 ROKU Z ZAKRESU WDRAŻANIA USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI PROJEKTU „RAZEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”, WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020.

W dniu 19 grudnia 2016r. Zarząd Powiatu w Żywcu podjął uchwałę nr 581/16/V w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żywieckiego w 2017 roku z zakresu wdrażania usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w związku z działaniami projektu „Razem w lepszą Przyszłość”, współfinansowanego przez unię europejską z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił przyznać dotację na w/w zadanie Żywieckiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Żywcu w kwocie 304 050,00 zł.

Informacja o pracy Urzędu

20.12.2016r.

INFORMACJA O GODZIANCH PRACY URZĘDU


Informujemy, że w dniu 23.12.2016r. (tj. piątek) Urzędy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Powiatowy Zesepół ds. Orzekania o Nipełenosprawnosci czynne będą w godzinach od 7:00 do 13:00.

 

Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych

20.12.2016r.

INFORMACJA


Informujemy,że Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych będzie czynny według poniższego harmonogramu:

22.12.2016r. - od godz. 11:00 do godz. 15:00

23.12.2016r. - od godz. 8:00 do godz. 12:00

29-30.12.2016r. - od godz. 11:00 do godz. 15:00

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT

16.12.2016r.

INFORMACJA

 o wynikach naboru na stanowisko REFERENTA

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

 

informacja


 

Protokół ze wstępnej selekcji kandydatów na stanowisko REFERENTA

12.12.2016r.

Protokół

z przeprowadzonej wstępnej selekcji kandydatów na stanowisko REFERENTA

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

protokół
 

Wyrównywanie różnic między regionami III na 2017 rok

06.12.2016r.

PROGRAM logo PFRON 2011 r
“WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”
                        NA 2017 ROK
                        

                                                finansowany ze środków
            Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Informuje się, że Powiat Żywiecki przystąpi do realizacji „ Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w 2017 roku.

 

Czytaj więcej

 

Zaproszenie do projektu CEMS Chance dla młodzieży z pieczy zastępczej

04.11.2016r.CEMS XI

     Zaproszenie do projektu CEMS Chance

      dla młodzieży z pieczy zastępczej

Szanowni Państwo,

Fundacja EY działa na rzecz dzieci i opiekunów z rodzinnej pieczy zastępczej już od ponad 18 lat.

Jako partner merytoryczny wydarzenia, chcielibyśmy Państwu przedstawić projekt CEMS Chance.

CEMS Chance to 4-dniowy cykl warsztatów, skierowany do uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej z całej Polski, którzy pochodzą z małych miejscowości lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej czy zdrowotnej. Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie młodzież z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Podczas pobytu w Warszawie uczestnicy biorą udział w licznych szkoleniach, warsztatach i panelach motywacyjnych, które mają na celu pomóc im m.in. w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej oraz zachęcić do samorozwoju.

Najbliższa, jedenasta już edycja projektu, odbędzie się w dniach 6-9 grudnia 2016 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Rekrutacja odbędzie się w dniach 4-19 listopada, poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.cemschance.pl. Do udziału w jedenastej edycji projektu zaproszonych zostanie 40 uczestników.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Jedynym kosztem ponoszonym przez uczestnika jest dojazd do Warszawy i powrót do domu.

Czytaj więcej: Zaproszenie do projektu CEMS Chance dla młodzieży z pieczy zastępczej

Informacja o naborze wniosków

17.10.2016r.

     logo PFRON 2011 r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Żywcu informuje, że

do dnia 30 listopada 2016r. można składać Wnioski o dofinansowanie

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

sportu, kultury, turystyki i rekreacji.

 

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  1. prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
  3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

 

Wniosek i załączniki do pobrania

 

Zgodnie z §4 i §12ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dz.U. Nr 96 poz. 861 z późn. zm.)

 

Informacja w pokoju nr 4 w siedzibie Urzędu

lub pod nr tel.:33-861-94-19, 33-861-93-36

 

Uwaga! Oszuści sprzedają alkomaty

18.07.2016r.     alkomat

   

     Nawiązując do pisma Pani Magdaleny Kłosińskiej Dyrektora Biura Promocji
i Mediów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr BPM.I.064.18.2016.MB z 12 lipca 2016 r. uprzejmie informujemy, że w ostatnim czasie pojawiają się incydenty związane z podawaniem się za pracownika Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i oferowaniem zakupu alkomatów m.in. urzędom gmin, miast,
czy ośrodkom pomocy społecznej.

 

Czytaj więcej: Uwaga! Oszuści sprzedają alkomaty

Nowy numer faxu

07.07.2016r.     fax

   

     Informujemy, iż uległ zmianie numer faxu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu. Nowy numer to 33 863 19 83.

 

Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne

Żywiec, dn. 30.06.2016r.Telefon zaufania

Zadzwoń po pomoc!

 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od kwietnia 2012r. prowadzi

Telefon Zaufania dla osób Uzależnionych Behawioralnie 801 889 880 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Ważne jest, aby upowszechniać informację o istnieniu Telefonu zaufania 801 889 880. Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków):

v  uzależnienie od hazardu 

v  uzależnienie od Internetu, komputera, gier 

v  uzależnienie od objadania się, zakupów 

v  uzależnienie od seksu, pracy 

Niejednokrotnie zdarza się, że uzależnienia behawioralne dotyczą dzieci oraz młodzieży. W związku z tym chcielibyśmy, aby informacja dotycząca działalności telefonu trafiła do rodziców, którzy być może potrzebują wsparcia w tym zakresie.

Ulotka (IMG, 799 kb)

Notka prasowa (DOC, 48 kb)

 

Czytaj więcej: Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne

Programy dla dzieci i młodzieży z instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej

06.05.2016r.logo Nasz Dom  

Towarzystwo Nasz Dom Zachęca do 2 kolejnych inicjatyw na rzecz dzieci:

1. Konkurs artystyczny dla dzieci z pieczy zastępczej.

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 13 do 18 lat z pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej.

Dla zwycięzców Konkursu przewidzieliśmy bardzo atrakcyjne nagrody! Nagrodą główną jest udział w plenerowych warsztatach plastycznych prowadzonych przez profesjonalnych artystów w malowniczym miejscu!

Prace plastyczne należy nadsyłać do 15 maja  br. na adres: Towarzystwo Nasz Dom, Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa.    

Informacje o konkursie na: http://towarzystwonaszdom.pl/moje-marzenia/

 

2. Kierunek Samodzielność - projekt, realizowany we współpracy z DPD Polska, skierowany  do młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zdolni uczniowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do  kursów pomagających  zrealizować plany zawodowe.

Wychowankowie mogą składać aplikacje do programu „Kierunek samodzielność”. Najciekawsze i najlepiej umotywowane zgłoszenia, poparte pozytywną oceną ze strony wychowawców, zostaną nagrodzone kursami zawodowymi, które pomogą młodym, ambitnym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lepiej wystartować w dorosłe życie.

Informacje o konkursie na: http://towarzystwonaszdom.pl/kierunek-samodzielnosc/

Sport, Kultura, Turystyka, Rekreacja

31.03.2016r.  logo PFRON

     Przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji na rok 2016    zobacz podział (PDF, 95 kb)

 

Program Rodzina 500+

30.03.2016r. 

KOMUNIKAT

DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA
Z TERENU POWIATU ŻYWIECKIEGO

 rodzina 500 grafika2 midi

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016r. rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z terenu Powiatu Żywieckiego mogą składać wnioski o wypłatę dodatku wychowawczego, o którym mowa wart. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Aktualny druk wniosku dostępny jest do pobrania w zakładce "Program Rodzina 500+" oraz w siedzibie PCPR w Żywcu.

Wnioski należy składać w siedzibie PCPR w Żywcu.

 

Informacja dotycząca wysokości środków PFRON w 2016 roku

22.03.2016r.  logo PFRON 2011 r

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że uchwałą Rady Powiatu w Żywcu z dnia 21 marca 2016r., zostały określone zadania, które będą realizowane w Powiecie Żywieckim na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku ze środków PFRON. Wysokość środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań wynosi 2 601 009,00 zł z czego  kwota:

-       1 615 596,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie działania Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Gilowicach,

-       200 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Żywcu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym,

 -      785 413,00 przeznaczona jest na realizację zadań bieżących wymienionych poniżej: 

 

Czytaj więcej: Informacja dotycząca wysokości środków PFRON w 2016 roku

Fundacja rozda bezpłatnie świeże jabłka

21.01.2016r.logo Fundacji Akademia Mistrzow

    Fundacja Akademia Mistrzów rozda bezpłatnie bardzo duże ilości jabłek. Zapraszamy złobki, szpitale, domy dziecka, przedszkola, fundacje, stowarzyszenia itp. organizacje oraz osoby fizyczne będące w trudnej sytuacji życiowej, po odbiór do magazynu Fundacji w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry (CH Gwarek, za halą Pre Media).

 

www.fundacjaakademiamistrzow.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 790247795

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

05.01.2016r.porady prawne

    Informujemy o uruchomieniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Zobacz szczegóły

 

Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

08.12.2015r.Niebieska linia

infolinia

801 120 002

Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 22.00,

w niedzielę i święta w godz. 8.00 - 16.00.

W środy w godz. 18.00 - 22.00 dyżurują prawnicy,

w pozostałe dni - konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Zobacz plakat : Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Prośba o pomoc

16.11.2015r.

 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu prosi o kontakt osoby, które chciałyby pomóc w zebraniu niezbędnego wyposażenia mieszkania dla matki z trójką małoletnich dzieci. Niezbędne są meble i sprzęt kuchenny, łóżko, łóżeczko oraz meble pokojowe.

    Osoby zainteresowane bezpłatnym przekazaniem w/w sprzętów prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikiem socjalnym - Panią Natalią Harędzińską od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 - 15.00 (tel. 33 861 93 36, 33 861 94 19).

Za okazane wsparcie z góry dziękujemy !

 

Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych

13.11.2015r.placowka o w

 

     Organizacje pozarządowe zainteresowane prowadzeniem placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego, prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

 

strzałka do góry