Aktualności - PCPR w Żywcu

Aktualności

Bezpłatna pomoc dla osób po wypadkach i ich bliskich!

16.10.2017r.

logo fundacji forani

          Fundacja Forani jest realizatorem projektu „Wypadek i co dalej?” w ramach którego udziela wsparcia dla osób poszkodowanych w wypadkach i ich bliskich. Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy do kontaktu z Fundacją.

Celem Fundacji jest przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących radzenia sobie w „powypadkowej rzeczywistości”. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie, pomagamy tworzyć plan działania na kolejnych etapach: leczenia, rehabilitacji i ponownej adaptacji do życia. Dbamy, żeby osoba wiedziała jakie dokumenty powinna gromadzić, jakie świadczenia jej przysługują. Informujemy, gdzie można szukać pomocy specjalistycznej.

 

Informacja o projekcie (*.PDF, 414kB)

Plakat (*.JPG, 337kB)

Informator Powypadkowy Fundacji Forani (*.PDF, 1 430kB)

 

Nowa legitymacja osoby niepełnosprawnej

29.09.2017r.

legitymacja ON

NOWE LEGITYMACJE
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
OD 1 WRZEŚNIA 2017r.

    W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dniem 1 września 2017 r. zmianie ulega wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Więcej informacji w zakładce Zespół ds. orzekania -> Legitymacje

 

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

29.09.2017r.

logo PCPR

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że od 1 do 30 listopada 2017r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji.

 

Więcej informacji w zakładce Sport, kultura, turystyka, rekreacja

 

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze

27.09.2017r.

logo PCPR

     Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Dzieci te potrzebują przede wszystkim miłości, zrozumienia i wsparcia ze strony dorosłych.

 

Czytaj więcej: Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze

Konkurs plastyczny „Święta Bożego Narodzenia”

prostokątne, fioletowo różowe logo fundacji znajdź pomoc

13.09.2017r.

     Szanowni Państwo,

Fundacja "Znajdź Pomoc" zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. "Święta Bożego Narodzenia".

Do Konkursu zaproszone są wszystkie zainteresowane jego celami osoby, w szczególności bezpośredni odbiorcy działań Fundacji, tj. osoby chore, z niepełnosprawnościami, samotne, seniorzy, dzieci oraz pozostałe osoby, które poprzez arteterapię radzą sobie z trudną sytuacją, w której się znalazły.

Więcej o konkursie na stronie Fundacji "Znajdź Pomoc".

 

Aktywny samorząd 2017r. - moduł II

logo PFRON

12.09.2017r.

     Szanowni Państwo,

przypominamy, iż od poniedziałku 11 września do dnia 10 października 2017r. trwa nabór wniosków na semestr zimowy 2017/2018 w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Więcej szczegółów w zakładce -> Pomoc Osobom Niepełnosprawnym -> Program Aktywny Samorząd 2017 - moduł II

 

#BeInclusive EU Sport Awards

23.08.2017r

BeInclusive EU Sport Awards 1

     Komisja Europejska ogłosiła nową inicjatywę – konkurs #BeInclusive EU Sport Awards.

Jego zadaniem jest walka z wykluczeniem społecznym na różnych polach – od dyskryminacji mniejszości etnicznych po trudną młodzież.

Do kogo adresowane jest #BeInclusive EU Sport Awards?

Do akcji może dołączyć każda instytucja – publiczna, prywatna czy też pozarządowa, która swoimi działaniami poprzez sport przyczyniła się do integracji społecznej różnego rodzaju mniejszości.

Zgłoszone projekty będą ocenianie pod kątem powtarzalności, innowacyjności oraz efektywności.

Czytaj więcej: #BeInclusive EU Sport Awards

Nowy wzór wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

02.08.2017r

legitymacja ON

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, iż od 1 sierpnia 2017 roku obowiązują nowe wzory legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnopsprawnej.

Nowy wzór wniosku dostępny na stronie PCPR w zakładkach: Zespół ds. Orzekania --> Legitymacje oraz Wnioski ZON

Bezpłatna psychoterapia !

01.08.2017r

logo PCPR

Zgodnie z zaleceniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu rozpoczęło realizację

 

 PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNEGO

 

Czytaj więcej: Bezpłatna psychoterapia !

Aktywny samorząd 2017r. - moduł I

26.07.2017r.

Terminy naboru wniosków w 2017 roku logo PFRON

moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację

społeczną i zawodową

w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR dostępne są druki wniosków dotyczące modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Terminy naboru wniosków w 2017 roku został ustalony od dnia 1 sierpnia do dnia 30 sierpnia

 

Więcej szczegółów w zakładce -> Pomoc Osobom Niepełnosprawnym -> Program Aktywny Samorząd 2017 - moduł I

 

Baza teleadresowa - przemoc w rodzinie

18.07.2017r.

Slaski UW

     Szanowni Państwo,

zgodnie z zadaniami wyznaczonymi wojewodom przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, przyjęty Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z 29 kwietnia 2014 roku (M.P. z 9 czerwca 2014 r., poz. 445), w pkt VI „Obszary, kierunki i działania Programu”, w Obszarze 2 „Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie”, pkt 2.1.3, Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przekazuje zaktualizowaną bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim.

 

Baza teleadresowa podmiotow przeciwdzialajacych przemocy w rodzinie 2017 (PDF, 354kB)


strzałka do góry