Aktualności - PCPR Żywiec

Aktualności

Informacja 11.12.2014r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko INFORMATYKA w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu. Informacja

Informacja 25.11.2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 34-300 Żywiec ogłsza konkurs na stanowisko INFORMATYKA. Informacje szczegółowe

 

Informacja 18.11.2014r.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015r.

Pierwsze na Żywiecczyźnie Centrum Integracji Społecznej

Informujemy, że Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO z siedzibą w Jeleśni, ul. Babiogórska 72, organizuje spotkanie z osobami, które poszukują pracy.

Termin i miejsce spotkania:

15 listopada 2014r. (piątek) godz. 10:00 Urząd Gminy w Jeleśni

Spotkanie poświęcone jest wyłonieniu grupy 30 osób, chętnych do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, a także przekazaniu informacji na czym polega praca w ramach CIS.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby niepełnosprawne, które w ramach CIS chciałyby przygotować się do wejścia na otwarty rynek pracy.

Informacja 30.10.2014

Informujemy, że kolejne spotkanie Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych odbędzie się w siedzibie tut. Centrum w dniu 18 listopada 2014r. o godzinie 17.00.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!!!

Wniosek o DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że

do dnia 30 listopada 2014r. można składać Wnioski o dofinansowanie

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji.

Nowe druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej kliknij tu.

(Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. §12ust.1)

Informacja

 

Informujemy, że w od dnia 16 października 2014r. trwają zajęcia grupowe XIX edycja Programu Korekcyjno -Edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. Zajęcia przeznaczone są dla kobiet.

 

Osoby zainteresowane bliższymi informacjami prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Panią Joanna Lubos pod numerem telefonu 33 261 93 36 lub 33 861 94 19.

 

Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www. pokrzywdzeni.gov.pl.

Szkolenia dla kandytatów na rodziny zastępcze - 4.10.2014

Informujemy, że w dniu 4 października 2014r. rozpoczynają się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Osoby zainteresowane bliższymi informacjami prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Teresa Wróbel lub Joanna Lubos pod numerem telefonu 33 861 93 36 lub 33 861 94 19, 723 749 191 lub 723 749 263.

Aktywny samorząd 2014r. - nabór wniosków - moduł II

 

 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW

moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że o dnia 1 września 2014 można składać wnioski w ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski można składać do dnia 30 września 2014r. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie PCPR w Żywcu.

UWAGA!

Informujemy, że wnioski należy składać na formularzu obowiązującym na terenie powiatu żywieckiego, w przypadku złożenia wniosku lub załączników do wniosku na innym formularzu niż obowiązujący składający wniosek zostanie wezwany do złożenia wniosku lub załączników do wniosku na właściwych formularzach.

 

INFORMACJA PIK

Wznawiamy nabór na stanowisko pracownika PIK

Zapytanie ofertowe

Spotkanie PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu serdecznie zaprasza Pracodawców, przedstawicieli organizacji samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu ze specjalistami z punktu informacyjno – doradczego Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nt. projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

W ramach spotkania poruszone zostaną kwestie dotyczące min.:

- dostosowania środowiska pracy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w zakresie:
* parametrów architektonicznych,

* akustyki i sygnalizacji dźwiękowej,

* oświetlenia i sygnalizacji wzrokowej,

* psychospołecznych warunków pracy,

* bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń,

* obciążenia fizycznego oraz dostosowania do wymiarów antropometrycznych,

* mikroklimatu oraz zagrożeń szkodliwymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 września 2014r. w godz. od 10:00 do 12.30 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu, ul. Krasińskiego 13.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu do dnia 14 lipca 2014r. u Pani Joanny Juraszek pod numerem tel. 33 861 93 36 lub 33 861 94 19

Zasady wydawania kart parkingowych

Zasady wydawania kart parkingowych

Aktywny samorząd 2014r. - nabór wniosków - moduł I

 

 

 

 

Termin naboru wniosków w 2014 roku

w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że termin naboru wniosków w 2014 roku dotyczący modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” został ustalony od dnia:

1 sierpnia 2014r. do dnia 30 sierpnia 2014r.

Od dnia 21 lipca 2014 na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR zostaną udostępnione druki wniosków dotyczące poszczególnych obszarów programu.  

UWAGA!

Dotyczy osób, które w roku 2013 ubiegały się w ramach programu o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz o pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, ale nie otrzymały dofinansowania ze względu na brak środków. Zaświadczenia lekarskie, które stanowiły załącznik do wniosku, mogą zachować ważność dla weryfikacji formalnej tego wniosku
do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – www.pcpr-zywiec.pl. Ponadto szczegółowych informacji na temat programu udziela pracownik PCPR w Żywcu Pani Joanna Juraszek pod numerami telefonów (33) 861 94 19 i (33) 861 93 36.

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych - 26.06.2014

Informujemy, że kolejne spotkanie Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych odbędzie się w siedzibie tut. Centrum w dniu 26 czerwca 2014r. o godzinie 17.00.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!!! 

Zmiany siedzib Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żywcu

I N F O R M A C J A

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą siedzib Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żywcu ponownie informuję o nowej lokalizacji Wydziałów.

Czytaj więcej: Zmiany siedzib Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żywcu

Rusza VII edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star!

Szczegóły na www.paga.org.pl

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Informujemy, że w dniu 29 marca 2014r. rozpoczynają się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Osoby zainteresowane bliższymi informacjami prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Teresa Wróbel lub Joanna Lubos pod numerem telefonu 33 261 93 36 lub 33 861 94 19.

Aktywny samorząd 2014r. - nabór wniosków

 

 

 

 

Terminy naboru wniosków w 2014 roku 

moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że na stronie internetowej oraz w siedzibie PCPR dostępne są druki wniosków dotyczące modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Terminy naboru wniosków w 2014 roku dotyczące modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” :

  1. semestr letni 2013/2014 – termin naboru od dnia 3 marca 2014r. do dnia 30 marca 2014r.,
  2. semestr zimowy 2014/2015 – termin naboru od dnia 1 września 2014r. do dnia 30 września 2014r.  

UWAGA!!

Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, należy złożyć do samorządu powiatowego (w przypadku Powiatu Żywieckiego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24) właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Przez miejsce zamieszkania – należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Wniosek do pobrania w formacie PDF

WNIOSEK (plik PDF, 418 KB)

Załączniki:

Oświadczenie o wysokości dochodów (plik PDF, 221 KB)

Zaświadczenie z uczelni (plik PDF, 154 KB)

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik PDF, 279 KB)

  

Program wyrównywanie różnic między regionami II - 2014

Informuje się, że Powiat Żywiecki przystąpił do realizacji „ Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 roku.

Czytaj więcej: Program wyrównywanie różnic między regionami II - 2014

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych - 27.02.2014

Informujemy, że kolejne spotkanie Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych odbędzie się w siedzibie tut. Centrum w dniu 27 lutego 2014r. o godzinie 17.00.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!!!