Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
+48 33 861 93 36
sekretariat@pcpr-zywiec.pl

Kadra PCPR

                                                              RODZINY ZASTĘPCZE, PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE RODZIN ZASTĘPCZYCH
                                                             I ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH ZA POBYT DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ

                                                                                          mgr Teresa Wróbel – starszy pracownik socjalny

                                                                                           mgr Natalia Harędzińska – główny specjalista

                                                                                          mgr Joanna Lubos – specjalista pracy socjalnej

                                                                                             mgr Joanna Rozumek – pracownik socjalny

                                                                                            PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 

                                                                                         mgr Joanna Lubos – specjalista pracy socjalnej

                                                                                    KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

                                                                            mgr Ewelina Gołek – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

                                                                 mgr Renata Ciasnocha – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

                                                                   mgr Anna Szatanik – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

                                                        mgr Patrycja Kastelik-Małolepszy – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

                                                                                               

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.