Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

Aktualności

W dniu 16 sierpnia 2023r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu znalazło się na liście podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki finansowe Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację usługi asystencji osobistej. Zgodnie z warunkami Programu jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne).
Zgodnie z obowiązującym terminarzem Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 6 listopada 2023r.

PROGRAM RESORTOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2024 (PDF 618KB)

W dniach 17-18 sierpnia 2023rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu czynne będą od 7:00 do 13:00.

Konsultacje społeczne projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Żywieckim na lata 2023-2027.

 

Ogłoszenie (PDF 411KB)

Zarządzenie nr 49/2023 Starosty Żywieckiego z dnia 3 lipiec 2023r. (PDF 520KB) 

Powiatowy program przeciwdziałania przemody domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023 - 2027 (PDF 865KB)

Formularz konsulatcyjny (DOCX 17KB)

Wyniki konsultacji społecznych (PDF 324KB)

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka są środowiskami, w których dzieci pozbawione opieki rodziców otrzymują wsparcie i zaspokojenie wszystkich życiowych potrzeb. Czują się tu potrzebne
i kochane, uczą się budowania bliskich, ciepłych relacji z innymi i dojrzewają do dorosłości.

Rodzicielstwo zastępcze to wyjątkowa misja. Jej istotą jest odpowiedzialność za los najmłodszych
i obowiązek przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie.

W imieniu Kierownika i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu pragniemy złożyć Rodzinom Zastępczym z terenu powiatu żywieckiego najserdeczniejsze życzenia wielu sił
w wypełnianiu trudnej roli oraz tego, aby uśmiech na twarzach Waszych podopiecznych gościł jak najczęściej, bowiem uśmiech dziecka to najlepszy dowód na to, że jest ono szczęśliwe.

 

zyczenia

logo PSP a kopia

 

Wystartowała XXII edycja Stypendiów Pomostowych na maturzystów
czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów

 

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2023, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 400 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

 

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2443 zł brutto), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:

 • pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR,
  lub
 • być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole średniej,
  lub
 • pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
  lub
 • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 r., do godz. 16.00.

Dla PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił pierwszy nabór wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaprasza od 1 maja 2023 roku.:

 1. jednostki samorządu terytorialnego tzn. gminy, powiaty i województwa w rozumieniu Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa lub ich jednostki organizacyjne;
 2. kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ich osoby prawne;
 3. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz spółki prawa handlowego utworzone z przekształcenia tych podmiotów, w których większość udziałów ma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie;

do ubiegania się o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług świadczonych przez te podmioty.

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2023 roku.

Program realizowany jest w czterech modułach:

 1. Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.
 2. Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
 3. Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe.
 4. Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w  technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z  niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery.

W ramach programu można otrzymać do 80% dofinansowania.

Na pierwszy nabór wniosków zaplanowano środki finansowe w wysokości 80 milionów zł z następującym podziałem na poszczególne moduły:

 1. moduł A: 50.672.000,00 zł,
 2. moduł B: 12.000.000,00 zł,
 3. moduł C: 10.664.000,00 zł,
 4. moduł D: 6.664.000,00 zł.

Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zmianie wysokości środków finansowych PFRON na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w naborze lub o dokonaniu korekty alokacji środków finansowych na poszczególne moduły.

Ważne!

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator wniosków dostępny pod adresem dpp.pfron.org.pl.

Pytania w sprawie programu można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub infolinię pod numerem 22 581 84 10 wew. 4.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z programem, procedurą oraz uważne wypełnianie wniosków.

Centrum Terapii i Wspierania Rodziny „Nadzieja” w Bielsku-Białej znalazło się wśród 18 ośrodków w Polsce realizujących, w ramach kontraktu z NFZ,  Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin.

Z różnych form specjalistycznej pomocy, w tym konsultacji diagnostycznych, porad psychologicznych, sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą mogą skorzystać osoby, które doświadczyły lub były świadkiem:

 • przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej,
 • śmierci osoby bliskiej,
 • wypadku komunikacyjnego,
 • skutków kataklizmu naturalnego lub pożaru,
 • konfliktu zbrojnego

Aby zapisać się na bezpłatną wizytę, nie jest wymagane skierowanie.                                                                                                                                                                                                                                                           Rejestracja telefoniczna pod numerem 725 030 122 lub osobiście w Centrum Terapii i Wspierania Rodziny „Nadzieja” w Bielsku-Białej przy ul. Zapora 100 (budynek „Klimczokówka”) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00

 

PROGRAM PILOTAŻOWY ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM TRAUMY ORAZ ICH RODZIN (PDF 1,5MB)

W ramach działalności Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego pełnoletni mieszkańcy powiaru żywieckiego uzyskują bezpłatny dostęp do:

 • konsultacji i leczenia psychiatrycznego,
 • diagnostyki i pomocy psychologicznej,
 • psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej,
 • pomocy doraźnej w ramach całodobowej Izby Przyjęć,
 • leczenia środowiskowego w domu Pacjenta

Czytaj cały artykuł (PDF 553KB)

Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych

życzą Kierownik i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu

oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawości W Żywcu

image002

INFORMACJA
W dniu  7 kwietnia 2023r. (Wielki Piątek)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żywcu czynne będą  od godz 7:00 do godz. 12:00

strzałka do góry