Wyrównywanie różnic między regionami III

logo PFRON

PROGRAM
 “WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”
                 NA 2018 ROK
                        

     Informuje się, że Powiat Żywiecki przystąpił do realizacji „ Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w 2018 roku.

Powiat Żywiecki może wystąpić w roli realizatora programu w następujących obszarach :  

- obszar B (likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania)

-  obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych)

- obszar D (likwidacja barier transportowych– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej))

-  obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej)

- obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).

Zasady dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON.

 

Termin składania projektów w Powiecie Żywieckim ustala się od dnia 15 grudnia 2017r. do dnia 31 stycznia 2018r.  

 

Druk wniosku dla gmin i organizacji pozarządowych z terenu powiatu żywieckiego zainteresowanych udziałem w programie dostępny jest na stronie internetowej PCPR
w Żywcu.

Projekty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24.

 

Wniosek obszar B (*.DOC, 211kB)   (*.PDF, 399kB)

Wniosek obszar C (*.DOC, 225kB)   (*.PDF, 417kB)

Wniosek obszar D (OpenOffice Document, 30kB)   (*.PDF, 290kB)

 

 

Do wniosku należy również dołączyć:

    • wydane przez bank (banki) zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego ( rachunków bankowych), wraz z informacja o ewentualnych obciążeniach ( wydane nie wcześnie niż 3 miesiące przed dniem złożenia projektu),

    • pełnomocnictwo, lub inny dokument potwierdzający uprawnienia projektodawcy do zaciągania zobowiązań finansowych,

    • aktualny dokument potwierdzający status prawny projektodawcy.

       

 

strzałka do góry