Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Wykorzystywanie plików Cookie
Zarządzanie plikami cookies
AKCEPTUJĘ

23.07.2018r.logo PFRON

 

 

 

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON 

REALIZOWANY W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2018 ROKU

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

 

Obszary programu, które będą realizowane w 2018 roku Max kwota dofinansowania Wymagany wkład własny wnioskodawcy Adresaci programu
Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1

dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

8 000,00 zł. 15 % ceny brutto zakupu/usługi

Osoby niepełnosprawne posiadające:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcję narządu ruchu

Zadanie 2

dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B

2 200,00 zł w tym:

- koszty kursu i egzaminów – 1 600,00 zł.,

- w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu – 600,00 zł.

25 % ceny brutto
zakupu/ usługi

Osoby niepełnosprawne posiadające:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej,

- dysfunkcję narządu ruchu

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1
dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

20 000,00 zł. - dla osoby niewidomej, z czego na urządzenia brajlowskie 12 000,00 zł.,

8 000,00 zł.- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku,

5 000,00 zł. - dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych

10% ceny brutto zakupu/usługi

Osoby niepełnosprawne posiadające:

- znaczny   stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Zadanie 2
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

4 000,00 zł. - dla osoby głuchoniewidomej

2 000,00 zł.- dla pozostałych adresatów obszaru z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

nie wymagany

Osoby niepełnosprawne posiadające:

- znaczny   stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 2
dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
3 000,00 zł. nie wymagany

Osoby niepełnosprawne posiadające:

- znaczny   stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3
dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

9 000,00 zł. – w zakresie ręki,

20 000,00 zł.- przedramienia,

26 000,00 zł. – ramienia i wyłuszczenia
w stawie barkowym,

14 000,00 zł. – na poziomie podudzia,

20 000,00 zł. – na wysokości uda ( także przez staw kolanowy),

25 000,00 zł. – uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV ( dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON

 200,00 zł. - refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu

10 % ceny brutto
zakupu/ usługi

Osoby niepełnosprawne posiadające:

- stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność pro procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie  

Zadanie 4
dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)  

do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3

10 % ceny brutto
zakupu/ usługi

Osoby niepełnosprawne posiadające:

- stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność pro procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad jedną ( każdą ) osobą   zależną  

dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną ( opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem) 200,00 zł. miesięcznie, jednak nie więcej niż
2 400,00 zł. w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną ( każdą) osobą zależną

15 % ceny brutto

zakupu/ usługi

Osoby niepełnosprawne posiadające:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- aktywność zawodową,

- pełniące rolę opiekuna prawnego dziecka

 

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON
REALIZOWANY W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2018 ROKU

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OTRZYMANYCH Z PFRON ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU
ŁĄCZNA KWOTA ŚRODKÓW OTZRYMANYCH WYNOSI  
161 912,63zł. z czego :

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ w tym:

Obszar A -zadanie 1

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

69 977,68 zł.

Obszar A -zadanie 2

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B -zadanie 1

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B -zadanie 2

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar D

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Obszar C

Zadanie 2 –pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 -pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

 

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM - 91 934,95 zł.

                                                                                                                                                                                                                  Monika Cebrat – Kierownik PCPR w Żywcu

strzałka do góry